Europese Commissie bereidt klacht voor in mededingingszaak Android

Bloomberg laat weten dat er tekenen zijn dat de Europese Commissie plant een 'mededeling van punten van bezwaar' aan Google te sturen. Aanleiding zou het feit zijn dat Google apps als Maps en Gmail bundelt met het besturingssysteem, waardoor concurrenten benadeeld worden.

De informatie is afkomstig van drie personen, die bekend zijn met het lopende onderzoek naar Android, zo meldt Bloomberg. De Europese Commissie zou bedrijven, die documenten in het kader van het lopende onderzoek naar Android hebben opgestuurd, gevraagd hebben om deze op grote schaal te ontdoen van vertrouwelijke informatie. De schaal waarop dit gebeurt zou een teken zijn dat de Commissie zich opmaakt voor het uitbrengen van een mededeling van punten van bezwaar, die vergelijkbaar is met een dagvaarding.

De informatie wordt uit de documenten verwijderd, omdat een bedrijf dat een dergelijke mededeling ontvangt volgens de procedure de mogelijkheid heeft om daarop te reageren en het dossier in te zien. In het andere onderzoek naar Googles machtspositie bij prijsvergelijkingen was een vergelijkbare gang van zaken te observeren. Na het horen van Google en de andere betrokken partijen zal de Commissie een beschikking uitvaardigen. Een dergelijke beschikking kan een verbod in combinatie met een boete bevatten. Deze boete voor Google kan meer dan een miljard euro bedragen, zo laat Arnout Koeman, mededingingsrechtadvocaat bij NautaDutilh, Tweakers weten. De Europese Commissie heeft namelijk de bevoegdheid een boete op te leggen die maximaal 10% van de totale omzet van Google omvat.

In het onderzoek naar Android, dat in april 2015 startte, gaat het de Commissie voornamelijk om de vraag of Google de concurrentie belemmert door aan de makers van smartphones en tablets exclusiviteit te eisen bij installatie van zijn mobiele apps. Daarnaast wordt onderzocht of Google fabrikanten ervan heeft weerhouden eigen versies, oftwel forks, van het Android-besturingssysteem te ontwikkelen. Onder andere Microsoft en Nokia dienden klachten bij de Europese Commissie in over deze praktijken.

Author: Ronver Systems

Copyright © 2012 Ronver Systems | sitemap | site by MoonWorks